CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP QUY

Hợp quy sản phẩm dệt may

Ngày đăng:
30-03-2023

Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may là hoạt động đánh giá, chứng nhận sản phẩm dệt may phù hợp với với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các admin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Theo Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017, tất cả các sản phẩm dệt may trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp.

Các sản phẩm dệt may cần chứng nhận hợp quy được chia làm 3 nhóm chính:

STT Nhóm sản phẩm dệt may Mức giới hạn tối đa

formaldehyt (mg/kg)

Mức giới hạn tối đa

amin thơm (mg/kg)

1 Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi 30 30
2 Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da 75 30
3 Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da 300 30

1. Quy trình chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may tại Vinacontrol HCM

Dựa theo QCVN 01:2017/BCT: Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam

Quy trình chứng nhận sản phẩm dệt may theo hình thức dựa trên kết quả thử nghiệm, giám định của tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Công thương chỉ định như Vinacontrol qua 2 phương thức

Phương thức 7: Quy trình chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may nhập khẩu 

      Bước 1: Đăng ký chứng nhận: Khách hàng cung cấp thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp qua bản đăng ký cho Vinacontrol TP.HCM

      Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ thông quan hàng hóa: Sau khi đăng ký chứng nhận, Vinacontrol sẽ gửi cho khách hàng các hồ sơ cần thiết, khách hàng sẽ hoàn thiện hồ sơ để cung cấp cho Hải quan để giải phóng hàng về (trong trường hợp được giải tỏa hàng hóa)

      Bước 3: Đánh giá lô hàng và lấy mẫu thử nghiệm: Vinacontrol sẽ đánh giá lô hàng và lấy mẫu thử nghiệm tại cảng hoặc tại kho (nếu được giải phóng hàng về)

      Bước 4: Cấp chứng nhận hợp quy: Sau khi có kết quả thử nghiệm, hồ sơ đạt yêu cầu Vinacontrol sẽ cấp chứng nhận hợp quy cho khách hàng. Lúc này khách hàng sẽ hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu cung cấp cho Hải quan để thông quan hàng hóa.

      Bước 5: Công bố hợp quy hàng dệt may tại Sở Công thương: Sau khi có chứng nhận hợp quy khách hàng sẽ mang hồ sơ đi công bố hợp quy tại Sở Công thương, Vinacontrol sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện bước này.

Phương thức 5: Quy trình chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may sản xuất trong nước 

      Bước 1: Đăng ký chứng nhận: Khách hàng cung cấp thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp qua bản đăng ký cho Vinacontrol

      Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá

      Bước 3: Hướng dẫn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng: Trong trường hợp khách hàng chưa có hệ thống đảm bảo chất lượng thì Vinacontrol sẽ hướng dẫn khách hàng xây dựng (nếu khách hàng đã có Hệ thống đảm bảo chất lượng hoặc chứng nhận ISO 9001 thì bỏ qua bước này)

      Bước 4: Đánh giá hợp quy tại nhà máy: Vinacontrol sẽ tới nhà máy của khách hàng đánh giá quá trình sản xuất theo quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT và lấy mẫu thử nghiệm. Để chuẩn bị cho việc đánh giá Vinacontrol sẽ gửi trước cho khách hàng các hồ sơ theo yêu cầu.

      Bước 5: Cấp chứng nhận hợp quy hàng dệt may: Sau khi có kết quả thử nghiệm, hồ sơ đạt yêu cầu Vinacontrol sẽ cấp chứng nhận hợp quy cho khách hàng

      Bước 6: Công bố hợp quy hàng dệt may tại Sở Công thương: Sau khi có chứng nhận hợp quy khách hàng sẽ mang hồ sơ đi công bố hợp quy tại Sở Công thương, Vinacontrol sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện bước này.

      Bước 7: Đánh giá giám sát: Trong thời hạn 3 năm của chứng nhận hợp quy, Vinacontrol sẽ tiến hành đánh giá giám sát 2 lần ở 2 năm tiếp theo.

Công bố hợp quy sản phẩm dệt may

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN, tùy theo loại sản phẩm mà Quý doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hình thức để công bố hợp quy, cụ thể:

 • Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;
 • Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.
 1. Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất)

 • Bản công bố hợp quy;
 • Báo cáo tự đánh giá của tổ chức;
 • Bản kê khai thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm, số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;
 • Cam kết chất lượng phù hợp quy chuẩn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá;
 • Với hàng nhập khẩu cần bổ sung: nhãn hiệu, kiểu loại, xuất xứ, nhà sản xuất, đặc tính kỹ thuật, cửa khẩu nhập khẩu, thời gian nhập khẩu, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu…
 1. Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (bên thứ ba)

 • Bản công bố hợp quy
 • Bản sao giấy chứng nhận hợp quy phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 01/2017/BCT; kèm theo bản sao mẫu dấu hợp quy được tổ chức giám định hoặc chứng nhận đã được chỉ định cấp.
 • Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Công Thương) và 01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.
 • Sau khi nộp hồ sơ tại Sở Công thương địa phương. Quý doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm ra thị trường Việt Nam.

Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy

 • Giấy chứng nhận hợp quy do Vinacontrol TP. HCM cấp có giá trị trên phạm vi toàn quốc.
 • Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 (sản phẩm dệt may sản xuất trong nước) là 03 năm và thực hiện đánh giám sát theo tần suất tối đa 12 tháng một lần. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép cung cấp sản phẩm ra thị trường không hạn chế về số lượng. Đánh giá giám sát và đánh giá lại phải lấy mẫu toàn bộ đã chứng nhận hợp quy và thử nghiệm 100% chỉ tiêu chất lượng.
 • Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thứ 7 (sản phẩm dệt may nhập khẩu) chỉ có giá trị cho lô sản phẩm được đánh giá.

HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM xem chi tiết tại đây

2. Lợi ích của chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh, tránh rủi ro pháp lý
 • Việc sớm chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may, doanh nghiệp có thể chứng tỏ được năng lực của mình trong ngành dệt may, cũng là một lợi thế giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ trên thị trường.
 • Đồng thời là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm soát được về mức độ an toàn, chất lượng sản phẩm và môi trường khi đưa ra thị trường và tránh được các rủi ro pháp lý.
 • Tăng độ tin cậy của sản phảm, tạo niềm tin với khách hàng và đối tác
 • Doanh nghiệp đạt chứng chỉ chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may cho thấy sản phẩm đã được kiểm soát tốt và đảm bảo không có tồn dư dư lượng Formaldehyt và các Amin thơm vượt mức gây hại cho người tiêu dùng, đó như là một lời cam kết với khách hàng và đối tác khi mua sử dụng. Và từ đó giúp doanh nghiệp gia tăng độ tin cậy của sản phẩm, nâng cao sự uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Dễ dàng kiểm soát quá trình sản xuất, giảm thiểu chi phí và rủi ro
 • Bằng việc đánh giá, chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm dệt may sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện về thiết bị công nghệ, quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm. Từ đó doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm có chất lượng ổn định, cải tiến năng suất, giảm tỉ lệ sản phẩm lỗi hỏng và bồi thường thiệt hại.

3. Lựa chọn của bạn – Vinacontrol HCM

 • Vinacontrol TP.HCM được Bộ Công thương chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực sản phẩm dệt may theo Quyết định số 560/QĐ-BCT.
 • Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may do Vinacontrol TP.HCM cấp có giá trị pháp lý và được chận nhận khi doanh nghiệp làm các thủ tục công bố chất lượng, thủ tục kiểm tra nhà nước.
 • Quyết định số 3079/QĐ-BCT của Bộ Công thương chỉ định Vinacontrol TP. HCM thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo phương thức 5 và phương thức 7.

Với Vinacontrol TP.HCM, chất lượng dịch vụ luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Cam kết chất lượng của chúng tôi được bảo chứng thông qua:

 1. Thương hiệu uy tín với hơn 65 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực giám định, thử nghiệm và chứng nhận.
 2. Phòng thí nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo nghị định 107/2016/NĐ-CP với nhiều phép thử phù hợp chuẩn VILAS cùng các thiết bị hiện đại giúp cung cấp kết quả phân tích nhanh và chính xác nhất với tính pháp lý cao
 3. Đội ngũ chuyên gia đánh giá tân tình, chuyên nghiệp cùng mạng lưới kết nối rộng rãi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng.
 4. Cơ cấu chi phí cạnh tranh, linh hoạt cùng với quy trình đơn giản.
 5. Hệ thống 28 đơn vị thành viên và 7 phòng thí nghiệm phân bổ khắp cả nước bảo đảm đạp ứng kịp thời khi có yêu cầu phát sinh.
 6. Quan hệ hợp tác quốc tế với hơn 30 đối tác và liên minh chất lượng

Xem “Danh mục các sản phẩm dệt may, hàng may mặc phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT”

Liên hệ ngay với Vinacontrol TP.HCM qua Hotline 028 3931 6323 để nhận hỗ trợ miễn phí và báo giá tốt nhất thị trường.

TIN LIÊN QUAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

DỊCH VỤ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (KNK)

VINACONTROL TP. HCM ĐỒNG HÀNH CÙNG VINACAS TẠI SỰ KIỆN LỚN NHẤT NGÀNH ĐIỀU NĂM 2024

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CỦA
NGỌC TRAI NGỌC HIỀN VÀ VINACONTROL TP. HỒ CHÍ MINH TẠI PHÚ QUỐC

VINACONTROL TP.HCM TIẾP ĐOÀN KHẢO SÁT PHỤC VỤ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

TIỆC TẤT NIÊN 2023 VINACONTROL TP. HCM VINACONTROL HCMC YEAR END PARTY 2023

LỄ KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA VÀ CÔNG TY VINACONTROL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VINACONTROL TP.HCM TRAO CHỨNG NHẬN HỮU CƠ TẠI GIA VIỄN, NINH BÌNH

THỬ NGHIỆM ĐẤT – NƯỚC TRONG CHỨNG NHẬN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ