THÔNG TIN DỊCH VỤ

ĐỐI TƯỢNG

Thực phẩm nhập khẩu

Chất lượng phân bón nhập khẩu

Giám định máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Giám định phế liệu nhập khẩu

Kiểm định bể đong

Kiểm định trang thiết bị y tế

DỊCH VỤ CỦA VINACONTROL

PHỤC VỤ QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC

Hỗ trợ đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của hàng hoá đối với các quy định của Nhà nước về chất lượng, an toàn và một số tiêu chí bắt buộc khác.

Liên hệ với Vinacontrol để nhận tư vấn miễn phí
phuc-vu-quan-ly-nha-nuoc-quy-trinh-anh-tieu-de

THÔNG TIN DỊCH VỤ

ĐỐI TƯỢNG BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ

Phân bón nhập khẩu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), dầu nhờn, phế liệu, thực phẩm, hàng dệt may, phân bón, thức ăn chăn nuôi, xăng và nhiên liệu diesel, vật liệu xây dựng,…
STT LĨNH VỰC/ SẢN PHẨM CƠ QUAN CHỈ ĐỊNH DỊCH VỤ
01 An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Công Thương Kiểm tra phục vụ quản lý Nhà nước nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
02 Sản phẩm dệt may Bộ Công Thương Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo tiêu chuẩn quốc gia QCVN 01/2007/BCT
03 Máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng Bộ Khoa học và Công nghệ Đánh giá sự phù hợp của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trước khi nhập khẩu dựa trên quy chuẩn quốc gia theo Quyết định 1496/QĐ-BKHCN.
04 Thép
 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN
 
Kiểm tra chất lượng, chứng nhận lô thép nội địa và thép nhập khẩu phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7: 2011/BKHCN
Kiểm tra chất lượng, chứng nhận lô thép nội địa và thép nhập khẩu phù hợp với quy định áp dụng của Thông tư 58/2015/TT-BCT-BKHCN
05 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN Thử nghiệm, chứng nhận (phương thức 7) đối với LPG theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2019/BKHCN và các quy định hiện hành.
06 Dầu nhờn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN Chứng nhận (phương thức 7) đối với dầu nhờn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và các quy định hiện hành
07 Xăng và nhiên liệu diesel Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN Đánh giá sự phù hợp trong thử nghiệm Xăng và nhiên liệu diesel.
08 Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông lâm sản Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN và PTNN Kiểm tra định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông lâm sản.
09
Phân bón
 
 

Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN và PTNN
 
 
Ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo Quyết định 838/QĐ-BVTV-KH
Quyết định 755/QĐ-BVTV-KH về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phù hợp với quy định tại QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về Phân bón phương thức 5 & 7
Chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón theo Quyết định 756/QĐ-BVTV-KH
10 Khử trùng Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN và PTNN Khử trùng cho container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS.
11 Vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc  trách nhiệm của Bộ Y tế.
12 Phế liệu nhập khẩu Bộ Tài nguyên và Môi trường Đánh giá sự phù hợp của phế liệu nhập khẩu được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất theo quy định kỹ thuật về bảo vệ môi trường
13 Thức ăn chăn nuôi Cục Chăn nuôi – Bộ NN  và PTNN Chứng nhận sự phù hợp và thử nghiệm cho thức ăn chăn nuôi
14 Vật liệu xây dựng
 
 
Bộ Xây dựng
 
 
Kiểm tra/chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16: 2007/BXD
Thực hiện các thử nghiệm của phòng thí nghiệm về xây dựng (LAS- XD1235)
Thử nghiệm vật liệu xây dựng (LAS- XD 1236)

  YÊU CẦU TƯ VẤN

  Vinacontrol luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc!

  Họ & tên

  Đơn vị

  Email

  Số điện thoại

  Dịch vụ cần tư vấn

  Nội dung

  GỬI YÊU CẦU

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  Album 1

  Album 2

  Album 3

  Album 4

  Album 5

  Album 6

  dịch vụ khác

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  giam-dinh-hinh-dai-dien

  Giám định

  Phân tích và thử nghiệm

  anh-dai-dien-hop-chuan

  Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

  Chứng nhận sản phẩm hợp quy

  Khử Trùng

  Quản lý hàng thế chấp