THÔNG TIN DỊCH VỤ

LOẠI HÌNH PHỔ BIẾN

Hàng lương thực, thực phẩm, nông sản, lâm sản, dược liệu

Thức ăn chăn nuôi gia súc

Khoáng sản và vật liệu xây dựng, sắt thép các loại

Cao su các loại

Phân bón và hóa chất

Các loại hàng hóa khác theo yêu cầu

DỊCH VỤ CỦA VINACONTROL

QUẢN LÝ HÀNG
THẾ CHẤP

Đón đầu được xu hướng các doanh nghiệp sử dụng hàng hóa XNK, hàng hóa lưu kho phục vụ quá trình sản xuất… làm tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất, kinh doanh, Vinacontrol đã triển khai dịch vụ quản lý hàng thế chấp nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp/ người đi vay và các ngân hàng/ người cho vay tín dụng.

Người đi vay có thể đề nghị với người cho vay về quyền đảm bảo hàng hoá. Quyền thế chấp này đảm bảo cho việc hoàn trả nợ vay. Thông qua Thỏa thuận/ Hợp đồng được ký giữa 3 bên (Người cho vay, Vinacontrol và Người đi vay), Vinacontrol đóng vai trò như người giám sát việc thế chấp đại diện cho người cho vay, có thể là ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Hàng hóa chỉ được Vinacontrol giải phóng một khi nhận chỉ thị từ người cho vay.

Liên hệ với Vinacontrol để nhận tư vấn miễn phí

THÔNG TIN DỊCH VỤ

PHẠM VI QUẢN LÝ

STT CHI TIẾT
01 Dịch vụ quản lý hàng thế chấp của Vinacontrol bao gồm việc nhận số khối lượng hàng hóa vào kho hàng, xác định số – khối lượng, phẩm chất hàng hóa và kiểm soát toàn bộ quá trình lưu giữ hàng hóa cho đến khi Vinacontrol được hướng dẫn để giải tỏa lô hàng theo những điều khoản đã được qui định trước trong hợp đồng.

Sự kiểm soát và sự bảo vệ hàng hóa trong kho được thực hiện theo những tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật của Vinacontrol. Kiểm soát sự lưu giữ hàng hóa hợp pháp được bảo đảm suốt quá trình thực hiện hợp đồng đã thỏa thuận với chủ sở hữu hàng hóa.

02 Phạm vi dịch vụ quản lý hàng thế chấp thường gồm những công việc như sau:

 • Kiểm tra kho bãi chứa hàng thế chấp
 • Thẩm định giá cả hàng hóa được đưa vào thế chấp
 • Giám định số lượng, khối lượng, phẩm chất hàng hóa được đưa vào thế chấp (Giám định  đầu vào)
 • Giám sát việc nhập hàng thế chấp vào kho
 • Niêm phong, cặp chì đối với hàng đã kiểm tra/ có yêu cầu
 • Quản lý hàng hóa trong kho
  • Trông giữ hàng hóa
  • Quản lý quá trình xuất hàng và nhập hàng
  • Giám sát việc thực hiện phương pháp bảo quản hàng hóa
  • Kiểm tra phẩm chất hàng hóa định kỳ
  • Cung cấp biến động giá cả hàng hóa được thế chấp
 • Các dịch vụ liên quan khác: Dịch vụ hun trùng

  YÊU CẦU TƯ VẤN

  Vinacontrol luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc!

  Họ & tên

  Đơn vị

  Email

  Số điện thoại

  Dịch vụ cần tư vấn

  Nội dung

  GỬI YÊU CẦU

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  Album 1

  Album 2

  Album 3

  Album 4

  Album 5

  Album 6

  dịch vụ khác

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  giam-dinh-hinh-dai-dien

  Giám định

  Phân tích và thử nghiệm

  anh-dai-dien-hop-chuan

  Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

  Chứng nhận sản phẩm hợp quy

  Phục vụ quản lý nhà nước

  Khử Trùng