CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

Vinacontrol là đơn vị có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng đưa ra các giải pháp hỗ trợ bạn đảm bảo chất lượng và sự an toàn của hàng hóa ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất, vận chuyển, giao thương và đến tay người tiêu dùng.
giam-dinh-hinh-dai-dien

Giám định

Là hoạt động nghiệp vụ kỹ thuật để xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Phân tích và thử nghiệm

Nhằm kiểm tra và chứng minh chất lượng cũng như sự an toàn của sản phẩm.
anh-dai-dien-hop-chuan

Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

Xác nhận đối tượng trong lĩnh vực hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Chứng nhận sản phẩm hợp quy

Xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Phục vụ quản lý nhà nước

Hỗ trợ đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của hàng hoá đối với các quy định của Nhà nước về chất lượng, an toàn và một số tiêu chí bắt buộc khác.

Khử Trùng

Ngăn ngừa sự phát tán và giảm thiểu sự phá hại của côn trùng, sâu bệnh trong quá trình sản xuất, vận chuyển và lưu trữ hàng hóa.

Quản lý hàng thế chấp

Nhận số khối lượng hàng hóa vào kho hàng, xác định số - khối lượng, phẩm chất hàng hóa và kiểm soát toàn bộ quá trình lưu giữ hàng hóa cho đến khi được hướng dẫn để giải tỏa lô hàng theo những điều khoản đã được qui định trước.