Vinacontrol

65 years of affirming its position in the field of inspection work.
Full details

Vinacontrol

65 years of affirming its position in the field of inspection work.
Full details

Vinacontrol

65 years of affirming its position in the field of inspection work.
Full details

Vinacontrol

65 years of affirming its position in the field of inspection work.
Full details

VINACONTROL HO CHI MINH CITY

Vinacontrol  Ho Chi Minh City (Vinacontrol  HCMC) is a Limited Liability Company and a member of Vinacontrol Corporation.

It is the first and foremost reputable inspection organization established in Vietnam, known for its leading position in the field. Vinacontrol TP. HCM possesses a diverse range of technical inspection capabilities and operates extensively. Its team of highly skilled inspectors demonstrates a high level of professionalism.

Xem thêm

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP CHUẨN

NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

Với mạng lưới rộng khắp cả nước (Trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên, đơn vị trực thuộc, trạm, văn phòng đại diện đặt tại các thành phố lớn, cảng biển, trung tâm thương mại, cửa khẩu của Việt Nam), Vinacontrol có khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong và ngoài nước ở bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam và trong bất kỳ thời gian nào.

 • Vinacontrol Lào Cai
 • Vinacontrol Lạng Sơn
 • Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
 • Văn Phòng Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội
 • Phòng Thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
 • Vinacontrol Uông Bí
 • Phòng Thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh
 • Vinacontrol Móng Cái
 • Vinacontrol Hải Phòng
 • Vinacontrol Quảng Ninh
 • Vinacontrol Cửa Ông
 • Vinacontrol Nghi Sơn
 • Phòng Thí nghiệm Vinacontrol Vinh
 • Vinacontrol Vinh
 • Vinacontrol Vũng Áng
 • VPĐD tại Quảng Bình
 • Vinacontrol Chân Mây
 • Phòng Thí nghiệm Vinacontrol Đà Nãng
 • Vinacontrol Đà Nẵng
 • Vinacontrol Dung Quất
 • Vinacontrol Quy Nhơn
 • Vinacontrol Nha Trang
 • Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 Vinacontrol
 • CT TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 • Vinacontrol Phú Mỹ
 • Vinacontrol Cần Thơ

Tập đoàn
Vinacontrol

 • 26
  CHI NHÁNH
  TRÊN TOÀN QUỐC

Vinacontrol
Hồ Chí Minh

 • 06
  PHÒNG
  GIÁM ĐỊNH
 • 03
  CHI NHÁNH Ở BA ĐIỂM
  KINH TẾ QUAN TRỌNG
 • 01
  TRUNG TÂM PHÂN TÍCH
  & THỬ NGHIỆM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

KEY MEMBERSHIP ASSOCIATIONS & FEATURED CLIENTS